Consilierii județeni, convocați în ședință ordinară, miercuri, 29 mai

1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei publice ordinare din data de 23 aprilie 2019 a Consiliului Județean Giurgiu

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de executie al bugetului propriu al Județului Giurgiu, pe anul 2018

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu, pe anul 2019

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor de ajutor social pentru elevii școlarizați în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale nr.1 Giurgiu în semestrul II al anului școlar 2018-2019 și în semestrul I al anului școlar 2019-2020, precum și a numărului și cuntumului acestora

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați la faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii „ Modernizare drumul judeţean DJ  412 C, Ogrezeni (DJ 412 A) – Podişoru – Bucşani – Obedeni – Uieşti – Goleasca – DJ 601 ”

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu si Comuna Vărăști în vederea realizării lucrării “Protejarea platformei drumurilor DJ 401 şi DJ 412 – amenajare intersecţie km 19+889”

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu si Comuna Gostinu în vederea realizării lucrării “Modernizare trotuare și căi de acces proprietăți DJ 507 comuna Gostinu, județul Giurgiu”

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu si Comuna Comana  în vederea realizării obiectivului de investiții “Amenajare trotuare în Budeni, comuna Comana, județul Giurgiu”

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu si Comuna Valea Dragului în vederea realizării lucrărilor “Protejarea platformei drumurilor DJ 401 Valea Dragului – șanțuri betonate” și “Protejarea platformei drumurilor DJ 401 Valea Dragului – accese proprietăți”

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu si Orașul Bolintin Vale în vederea realizării obiectivului de investiții “Realizare sistem de preluare şi dirijare ape pluviale, tip rigolă carosabilă din beton monolit, în intravilanul localităţii Bolintin-Vale, oraşul Bolintin Vale, pe DJ 601”

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Stimularea Educaţiei Incluzive şi Prevenirea Abandonului Şcolar – STEP” şi a cheltuielilor legate de proiect

12.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.217 din 11 octombrie 2017 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea  proiectului “Well connected nodes Giurgiu – Borovo to TEN-T transport network“ (“Modernizare DJ 601 Bolintin Vale –Malu Spart –DN 61, km 13+685 – 14+184 şi 22+263 – 29+221”, 7,450 km”), Acronim: W-TEN și a cheltuililor legate de proiect

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune și Strategiei realizate în cadrul proiectului “Program avansat transfrontalier de instruire pentru administraţia Judeţului Giurgiu şi Districtului Ruse”, cod proiect 16.5.2.010, cod e-MS ROBG-136

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat în cadrul proiectului “Program avansat transfrontalier de instruire pentru administraţia Judeţului Giurgiu şi Districtului Ruse”, cod proiect 16.5.2.010, cod e-MS ROBG-136

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii comunei Comana din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii comunei Vedea din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii comunei Slobozia din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii comunei Herăști din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”

19.Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 36,28 mp, la etajul IV al imobilului situat în municipiul Giurgiu, B-dul Mihai Viteazu, nr.4, aflat în domeniul public al Județului Giurgiu, Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial  Giurgiu

20.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui microbuz 16+1 locuri, aflat în domeniul privat al Județului Giurgiu, achiziționat în cadrul proiectului ”EOCES– Întărirea capacităților operaționale pentru răspuns în Situații de Urgență în Regiunea Transfrontalieră Giurgiu – Ruse” cod MIS-ETC 671, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vlașca” al județului Giurgiu

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării și repartizării masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi Drumurilor Județene DJ 411 (zona Bulbucata-Clejani), DJ 412B (zona Clejani-Sterea), DJ 505 (zona Chiriacu-Valea Bujorului) şi DJ 503 (zona Bălanu-Ghizdaru , zona Toporu-Răsuceni)

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării și repartizării masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi Drumului Județean DJ 503A (zona Răsuceni – Drăgănești)

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării și repartizării masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi Drumului Județean DJ 507 (zona Gostinu)

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu, precum și completarea Hotărârii nr.135 din 31 iulie 2017 și Hotărârii nr.10 din 31 ianuarie 2018 ale Consiliului Județean Giurgiu

  1. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu pe anul 2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *