Inspecție fiscală persoane fizice 2020: Toate informațiile necesare

Orice persoane care urmează să fie supusă unei verificări fiscale trebuie înștiințată din timp și în scris de organul fiscal, care trebuie să-i aducă la cunoștință drepturile sale. Legislația permite ca, pe periada verificării, contribuabilul să beneficieze de asistență juridică sau de specialitate.

Contribuabilul trebuie să fie înștiințat în legătură cu verificarea fiscală înainte, printr-un aviz de verificare trimis, în scris, cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii procedurii. Acest document trebuie să conțină următoarele date, așa cum impune Cod de procedură fiscală:

– temeiul juridic al verificării;
– data de începere a verificării;
– perioada ce urmează a fi supusă verificării;
– posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a verificării;
– locul desfăşurării verificării şi persoana de contact la care se va prezenta contribuabilul;
– informaţiile şi înscrisurile relevante pentru verificare;
– solicitarea de depunere a declarației de patrimoniu și de venituri.

În ceea ce privește solicitarea de amânarea, o astfel de cerere poate fi depusă o singuă dată, în scris și numai pentru motive justificate, precum cele de sănătate. În plus, pe lângă faptul că poate fi asistat de un avocat, de un specialist în fiscalitate sau de orice persoană consideră că-l poate ajuta în această situație, contribuabilul beneficiază și de protecția pe linia secretului fiscal.

Cel verificat are dreptul să ceară, tot în scris, schimbarea locului de desfăşurare a verificării fiscale, care poate avea loc şi la domiciliu sau la sediul persoanei care acordă asistența juridică/de specialitate. De asemenea, el trebuie să colaboreze cu organul fiscal la constatarea stărilor de fapt fiscale, punând la dispoziție informații, documente relevante și alte date utile.

În plus, contribuabilul trebuie ținut la curent cu constatările, iar dacă are o problemă cu rezultatul verificării fiscale, poate contesta decizia de impunere emisă de organul de verificare fiscală. Contestaţia se depune în scris, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de impunere emisă în urma controlului, la organul fiscal emitent al actului atacat.

sursa:dcnews.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *