Admitere liceu 2021. Cum se face repartizarea computerizată şi cum afli la ce liceu ai intrat

Admitere liceu 2021. Absolvenții clasei a VIII-a mai au de trecut un hop, și anume aflarea liceului în care vor studia în următorii patru ani. Sâmbătă, 24 iulie, va avea loc repartizarea computerizată la licee și vor fi comunicate rezultatele de către Ministerul Educaţiei.

Admitere liceu 2021. Cum se face repartizarea computerizată şi cum afli la ce liceu ai intrat

Admitere liceu 2021. În perioada 16 – 22 iulie a avut loc etapa completării fișelor de înscriere și, implicit, opțiunile fiecărui elev. Rezultatele la admitere liceu 2021 se vor afişa pe admitere.edu.ro, pe 24 iulie 2021.

Cum se face repartizarea computerizată şi cum afli la ce liceu ai intrat. Elevii trebuie să intre pe site, să aleagă județul la care s-au înscris, după care trebuie să introducă codul candidatului pe care l-au primit în momentul completării opţiunilor. Astfel, vei putea vedea la ce liceu ai intrat.

Tot în data de 24 iulie se va face şi comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.

Admitere liceu 2021. Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București.

În perioada 25 – 28 iulie 2021, este organizată depunerea/transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.

Media generală de admitere la liceu se va calcula din 80% media de la evaluarea națională și respectiv 20% media anilor de gimnaziu, urmează să fie afișată după finalizarea contestațiilor.

Admitere liceu 2021. Noile reguli stabilite prin ordin al ministrului Educației

-Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu documente scanate.

-În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, cartea de identitate și certificatul de naștere se depun în copie.

-Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii.

-În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/ părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.

-Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

-Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să-și exprime intenția de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă.

Cum se va face repartizarea elevilor cu medii egale

În cazul în care doi candidaţi au obținut medii de admitere egale la Evaluarea Națională 2021, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

 • media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a
 • media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
 • nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale;
 • nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;
 • nota obţinută la proba de limba maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă, susţinută conform prevederilor Art. 10, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.

Calendarul pentru Evaluarea Națională 2021:

 • 22 iunie 2021 – proba de limba şi literatura română;
 • 24 iunie 2021 – proba la matematică;
 • 25 iunie 2021 – proba de limba şi literatura maternă;
 • 29 iunie 2021 (până la ora 14.00) – afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor;
 • 29 iunie 2021 (orele 16.00 – 19.00) – 30 iunie 2021 (orele 8.00 – 12.00) – depunerea contestaţiilor;
 • 30 iunie – 4 iulie 2021 – soluţionarea contestaţiilor;
 • 4 iulie 2021 – afişarea rezultatelor finale.

SURSĂ ARTICOL

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *