Casa Județeană de Pensii Giurgiu vă informează!

Noutati privind contractul  de asigurare sociala

Avand in vedere dispozitiile Ordonantei nr.103/20.12.2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale si ale Legii  bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, publicata in M.O. nr.5/03.01.2018, facem urmatoarele precizari:

Art.6 alin.(2) din Legea nr.263/2010 cu modificarile si completarile ulterioare va avea urmatorul cuprins:

Orice persoana se poate asigura in sistemul public de pensii in baza unui contract de asigurare sociala, in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta si, dupa caz, in vederea completarii venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensii”.

Incepand cu data de 06.01.2018,   pentru persoanele asigurate in sistemul public de pensii  pe baza unui  contract de asigurare sociala :

Venitul minim lunar asigurat , inscris in contractul de asigurare sociala este de  1457 lei  , reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, (care la nivelul anului 2018 este de 4.162 lei).

Cota de contribuții de asigurări sociale datorata de persoanele asigurate in baza contractului de asigurare sociale este de 25 %.

Contributia minima lunara care trebuie achitata de persoanele asigurate cu contract de asigurare sociala este  364 lei  (1457×25 %).

Contributia se plateste cu ordin de plata sau dispozitie plata/incasare tip CAS la trezoreria judeteana in contul deschis pe seama casei de pensii – RO27TREZ32122210304XXXXX sau la casieria casei judetene de pensii Giurgiu.

Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale este pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata.

 

ACTE  NECESARE  PENTRU  INTOCMIREA CONTRACTULUI  DE  ASIGURARE

–  COPIE  C.I.

–  dosar  cu  sina

–  2  formulare  ,, CONTRACT   DE  ASIGURARE ‘

 

Ec. Marian DUMITRU

DIRECTOR  EXECUTIV

 

Mulțumiri domnului Marian Cătălin Dumitru, directorul Casei Județene de Pensii Giurgiu, pentru informațiile și comunicatele transmise. Vă asigurăm că vă vom ține la curent cu toate noile directive, deoarece Reflectorul de Sud și C.J.P. Giurgiu se bucură de o frumoasă colaborare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *