COMUNICAT DE PRESA AL CASEI JUDETENE DE PENSII GIURGIU

In Monitorul Oficial al Romaniei , Partea I, Nr. 968/07.12.2017, a fost publicata Legea nr. 238 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii.

  1. La articolul unic punctul 1, alineatul (1) al articolului  2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,, Art. 2 – (1)  Persoanele interesate prevazute la art. 1 alin. (1) incheie un contract de asigurare sociala , pana la data de 31 decembrie 2018, potrivit modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta lege.”

  1. La articolul unic punctul 2, alineatul (1) al articolului 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,, Art. 6 – (1) Plata contributiei de asigurari sociale se efectueaza intr-o singura transa sau esalonat, in transe lunare, pana la data de 31 decembrie 2018.”

  1. La articolul unic, dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2*, cu urmatorul cuprins:

,, 2*. La alineatul (1) al articolului 2 din anexa, dupa litera  g) se introduce o noua litera, litera  h), cu urmatorul cuprins:

<< h) anul 2018, luna/lunile––––-, venit asigurat––––––lei>>.”

 

  1. La articolul unic punctul 3, alineatul (5) al articolului 2 din anexa se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,, (5) Plata contributiei se efectueaza:

  1. integral, intr-o singura transa – pana la data de 31 decembrie 2018;
  2. in transe lunare – pana la data de 31 decembrie 2018.”

La articolul unic punctual 4, alineatul (3) al articolului 5 din anexa se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Durata contractului expira la data de 31 decembrie 2018, cu mentinerea efectelor dobandite in temeiul acestuia.”

Ec. Marian DUMITRU                                                                                                12 decembrie 2017

DIRECTOR EXECUTIV

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *