Deconturi ilegale la Primăria Alba Iulia pentru excursii de lux în Austria, Italia şi Croaţia. Sute de litri de carburant pentru Touareg-ul utilizat de fostul primar

Situaţia se referă la anul 2017, când pentru autoturismul de serviciu al primarului au fost realizate următoarele deconturi: 11 pentru călătorii la Bucureşti, 1 pentru Cluj-Napoca, 10 deconturi pentru trasee în Austria, 3 în Italia şi 2 în Croaţia.
”Respinge recursul declarat de recurentul reclamant Municipiul Alba Iulia, prin reprezentant legal, în contradictoriu cu intimata pârâtă Curtea de Conturi a României, prin reprezentant legal, în nume propriu şi pentru Camera de Conturi Alba împotriva sentinţei nr. 43 din 14.02.2020 a Tribunalului Alba, Secţia a II a de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă. Respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecată. Definitivă. Pronunţată în data de 21.10.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se precizează în minuta hotărârii pronunţate la Curtea de Apel, din 21 octombrie 2020.
Inspectorii Camerei de Conturi au descoperit faptul că Primăria Alba Iulia nu a putut justifica, în 2017, cu documente consumul menţionat de carburant, folosit pentru deplasările efectuate cu autoturismul Volkswagen Touareg cu numărul AB 10 WPA, care era maşina de serviciu a lui Mircea Hava în ultimii ani de mandat. Maşina în valoare de 70.000 de euro a fost cumpărată în 2014 de Poliţia Locală Alba Iulia, dar a fost ”predată” Primăriei pentru a fi folosită exclusiv de către Hava. Raportul Camerei de Conturi Alba a fost contestat în justiţie de Primăria Alba Iulia. Atât Tribunalul Alba, în 14 februarie 2020, cât şi Curtea de Apel Alba Iulia, în 21 octombrie 2020, au stabilit că raportul a fost corect întocmit, iar Primăria trebuie să recupereze contravaloarea carburantului consumat.
Eroare materială – apărarea Primăriei Alba Iulia
Reprezentanţii Primăriei au precizat în acţiunea depusă la instanţă că, dintr-o eroare materială, în redactarea foilor de parcurs, s-a trecut un număr eronat de litri combustibil alimentaţi cu bonuri fiscale, numărul de kilometri fiind evidenţiat corect cât şi rutele pentru care s-a efectuat decontul cu bonuri fiscale, prin casieria unităţii. 
Astfel, s-a susţinut că pentru autoturismul cu numărul de înmatriculare AB 10 WPA, în anul 2017, s-a achiziţionat cantitatea de 5.464,14 litri combustibil în sumă de 30.526,09 lei, din care, cantitatea de 2.245,53 litri în sumă de 11.000 lei, a fost achiziţionată cu bonuri valorice de carburant, iar cantitatea de 3.218,53 litri în sumă de 19.523,09 lei a fost achiziţionată pe baza de bonuri fiscale decontate prin casieria unităţii şi înregistrare în contabilitate, aşa cum rezultă din procesul verbal de constatare. De asemenea, din valoarea totală de 19.526,09 lei au fost efectuate cheltuieli în cuantum de 1.507,87 lei cu vignete şi taxe de drum, rezultând astfel că în anul 2017 a fost cheltuită suma de 18.018,22 lei cu consumul de carburant ce a fost achiziţionat de bază de bonuri fiscale.
Inspectorii Camerei de Conturi au precizat, în replică, că eroarea materială de care se prevalează Primăria Alba Iulia, respectiv că s-a trecut un număr eronat de litri combustibil alimentaţi cu bonuri fiscale, nu se suţine în realitate, în condiţiile în care nu există documente care să probeze legalitatea decontării consumului de 379,14 litri combustibil.
Motivarea instanţei
”Susţinerile reclamantei (Primăria Alba Iulia – n.r.) referitoare la faptul că suma de 1507,87 lei reprezentând cheltuieli cu vignete şi taxe de drum nu a fost avută în vedere de pârâte (Camera de Conturi Alba şi Curtea de Conturi a României-n.r.) la stabilirea prejudiciului este neîntemeiată, întrucât acesta a fost determinat strict pentru cantitatea de carburant, în baza foilor de parcurs şi a FAZ pe anul 2017. Neîntemeiată este şi susţinerea reclamantei că dintr-o eroare materială în redactarea foilor de parcurs s-a trecut un număr eronat de litri combustibil alimentaţi cu bonuri fiscale. 
Instanţa reţine astfel că în mod corect s-a stabilit de către pârâtă potrivit foilor de parcurs, a FAZ întocmite pentru anul 2017 şi având în vedere cantitatea de carburant existentă în stoc la data se 01.01.2017 (23,84 litri) şi la data de 31.12.2017 (2,28 litri), că în anul 2017 s-a consumat o cantitate totală de 5.106,56 litri carburant pentru autovehicul, însă a fost acceptată la plată şi decontată efectiv cantitatea de 5.464,14 litri, pentru diferenţa de 379,14 litri carburanţi achiziţionaţi, consumul nu este justificat pe baza de documente legale. Instanţa constată prin prisma documentelor prezentate de reclamantă pe durata desfăşurării auditului, şi care sunt anexate Procesului-verbal de constatare, că în speţa de faţă rezultă fără putinţă de tăgadă faptul că reclamanta este în culpă, cheltuielile materiale fiind decontate, fără respectarea prevederilor legale. 
De esenţa legalităţii operaţiunilor imputate a fi efectuate de reclamantă fără respectarea dispoziţiilor legale astfel cum s-a reţinut la măsura pct II.1, din decizia contestată dispusă de pârâta Camera de Conturi Alba este efectuarea acestor operaţiuni pe baza de acte justificative, ceea ce nu s-a întâmplat în prezenta speţă”, astfel a motivat completul de judecată de la Tribunalul Alba respingerea acţiunii în contencios iniţiată de Primărie, hotărâre menţinută la Curtea de Apel.

Vă mai recomandăm:

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *