EXCLUSIV/ȘEFII CONTROLULUI INTERN DIN APARATUL CENTRAL AL M.A.I.: IAȘNIC BOGDAN ȘI SANDU NICOLAE NU CUNOSC LEGEA!

Aparatul central al M.A.I. din nou ne semnalează faptul că incompetența și incultura sunt la rang înalt în această … instituție publică. Adică, cu cât ești mai incult și mai slab pregătit profesional cu atât ești „mai bine văzut în interior”. Sau, cu cât ești mai corupt, cu atât ești mai repede propulsat în cariera de polițist de birou?

Ei bine, în urma unei ciorne primite de la M.A.I. din care nu se înțelege absolut nimic (38618/01.08.2018), Incisiv de Prahova a solicitat Ministrului M.A.I. și M.A.I. să îi cerceteze și sancționeze pe semnatarii acelei adrese ambigue: Craiovan și Crețu. Iașnic și Sandu (facem pariu că dețin și aviz de Poliție Judiciară), mari șefi de controlori intrerni, susțin că cei doi (Craiovan și Crețu) pot scrie ce vor în „înscrisrui oficiale” fiindcă nu pot fii „identificate elemente concrete care sä ateste existenta unor abateri disciplinare imputabile personalului acestei unitati” (conform adresei semante de acești „polițiști-controlori” de birou nr.671827/20.08.2018).

Adică, cei doi „polițiști”, Iașnic și Sandu, susțin că formularea ambiguă a adrese oficiale 38618/01.08.2018 semnată de Craiovan Magda și Crețu Adrian (nu cuprinde numărul de înregistrare și data, atribuit în Redacția Incisiv de Prahova; la ce se referea petiția – elemente de identificare) nu reprezintă „o abatere de la Lege” în viziunea celor 2 controlori-șefi.

Pornind de la art.51 alin.(4)[1] și 52[2] Constituție observăm că dreptul la petiționare incumbă răspuns concret al instituției/autorității interpelate sub sancțiunea acționării în instanță și recunoașterea dreptului pretins de către instanța de judecată (Legea contenciosului nr.554/2004). În continuare, art.4 din OG nr.27/2002 privind soluționarea petițiilor prevede la art.5[3] ca șefii de instituții/autorități/persoanele desemnate să răspundă în concret fiind culpabili pentru nesoluționarea/soluționarea defectuoasă a unei petiții.

Atât Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarului public (art.77) cât și Legea nr.360/2002 privind statutul polițistului (art.57) prevăd sancționarea acelor funcționari pentru nesoluționarea unei cereri (petiții)/soluționarea defectuoasă. Să îi învățăm pe distinșii „polițiști” Iașnic și Sandu că Legea nr.554/2004 îi conferă judecătorului atributul de a obliga instituția/autoritatea să emită o nouă „operațiune”/înscris? Iar dacă refuză să îndeplinească o hotărâre definitivă a instanței de contencios, instanța poate amenda instituția/autoritatea? Bineânțeles! Este nevoie să-i învățăm carte (drept) pe cei doi „polițiști”: Iașnic și Sandu căci aceștia de aceea vin la serviciu îngalonați: să învețe carte și să primească și bani pentru asta (între 7-10.000RON/lună). Doar polițiștii nu: cunosc, respectă și nici nu aplică Legea (în acepțiunea „polițiștilor” Iașnic și Sandu) decât, eventual, după ce se pensionează și pleacă „tobă de carte” la pensie… „să se facă profesori” pe la universități private.

Așa că, „distinși polițiști de birou” care ați văzut persoane certate cu Legea doar în filmele americane cu văcari și pac-pac (Sandu și Iașnic), abatere de la Lege și temei legal există pentru sancționarea colegilor dvs. Crețu și Craiovan… doar că ori sunteți prea inculți, ori sunteți prea corupți ori prea rău-voitori ca să aplicați legea împotriva ilegaliștilor cu epoleți din Aparatul central al M.A.I.

Apropos (pentru cultura generală a „ucenicilor/învățăceilor polițiști”, Iașnic și Sandu) fiindcă și copiii știu să citească și înțeleg ceea ce citesc: la art.12 alin.(6) din OUG 30/2007 privind organizarea și funcționarea MAI zice că Aparatul central al MAI e compus din direcții/direcții generale care controlează și coordonează unitățile subordonate. Așa că, de unde ați inventat voi, Iașnic și Sandu, că DIRP e „unitate”? Aveți o minte zburdalnică și inventivă, „stimați polițiști de birou” Iașnic și Sandu care evidențiază cât de paraleli sunteți cu Legea!

Alexandru Firicel-șef Departament Investigații

N.R.: Acest tipar de „polițist” se caută în Ministerul Afacerilor Interne, precum: Crețu Adrian, Craiovan Magda, Iașnic Bogdan și Sandu Nicolae. Fuduli nevoie mare că „au galoane” și salarii uriașe pentru atribuții de poliție inexistente, că sunt cel puțin coruptibili și mușamalizează abaterile de la Lege („pasează” răspunderea la structuri subordonate pentru a se pierde urma „infractorilor cu epoleți” din M.A.I.) dar, mai ales, că pentru acești indivizi Constituția și Legea sunt inexistente …

Dacă vă plac acești „polițiști”, plătiți în continuare taxe și impozite la stat ca să își continue nelegiuirile și batjocura la adresa cetățenilor țării!

[1] Art. 51 – Dreptul de petiţionare (4) Autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele şi în condiţiile stabilite potrivit legii.

[2] Art. 52 – Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică (1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea pagubei. (2) Condiţiile şi limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică. (3) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu înlătură răspunderea magistraţilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.

[3] Articolul 5Pentru solutionarea legala a petitiilor ce le sunt adresate conducătorii autorităților și instituțiilor publice sesizate vor dispune măsuri de cercetare și analiza detaliata a tuturor aspectelor sesizate.

Sursa:INCISIV DE PRAHOVA, Multumim partenerilor media

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *