Extinderea Ambulatoriului – un proiect de aproape 12 milioane lei, finalizat la Spitalul Județean

Consiliul Județean Giurgiu, în calitate de Beneficiar anunță finalizarea implementării proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu“ Cod SMIS 126122.

Proiectul a fost finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiție 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități.

Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității serviciilor medicale oferite de Spitalul Județean de Urgență Giurgiu și a gradului de accesibilitate a populației deservite la standardele impuse de normele europene specifice.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 

 1. Consolidarea calității și eficacității serviciilor furnizate prin dotarea cu echipamente performante a Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Giurgiu;
 2. Diminuarea duratei de spitalizare a pacienților internați care nu necesită îngrijire medicală permanentă prin dotarea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Giurgiu cu aparatură performantă;
 3. Scăderea timpului de diagnosticare și tratament, precum și prevenție/depistare precoce a bolilor prin dotarea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Giurgiu;
 4. Modernizarea infrastructurii pentru îmbunătățirea accesului fizic pentru persoanele cu dizabilități;
 5. Scăderea consumurilor energetice și creșterea performanței energetice a clădirii;
 6. Execuția lucrărilor de reabilitare, modernizare și extindere ambulatoriu.

 

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului:

 • O infrastructură spitalicească ambulatorie reabilitată, modernizată cu o suprafață construită reabilitată și modernizată existentă de 183,00 mp și o suprafață desfășurată reabilitată și modernizată existentă 183,00 mp, cu regim de înălțime existent C12= Parter;
 • O infrastructură spitalicească ambulatorie extinsă cu o suprafață construită de 639,08mp, suprafață desfășurată de 1.224,20mp, cu regim de înălțime propus C12 = P+1;
 • 20 utilaje, echipamente tehnologice și funcționale, din care pentru producerea energiei regenerabile – 4 buc panouri solare;
 • O infrastructură spitalicească dotată – 300 de echipamente și dotări achiziționate;
 • Dotarea a 17 cabinete și 21 spații din cadrul Ambulatoriului:

1.cabinet sonoelastografie,

2.cabinet consultații interdisciplinare,

3.cabinet neurologie,

4.cabinet psihologie,

5.cabinet medicina muncii,

6.cabinet oncologie 1,

7.cabinet oncologie 2,

8.cabinet infecții nozocomiale + anexa l,

9.cabinet dermatovenerice,

10.cabinet diabet zaharat și nutriție,

11.cabinet medicină sportivă,

12.cabinet stomatologie,

13.cabinet explorări funcționale,

14.cabinet oftalmologie,

15.cabinet ORL,

16 cabinet planificare familială,

17.cabinet endocrinologie

 

1.echipamente pregătire tratament

2.sterilizare,

3.depozitare sterilizare,

4.degajament așteptare,

5.vestiar personal,

6.depozit nosocomiale,

7. cameră intervenții dermatologie

8.vestiar (medicină sportivă),

9. nozocomiale + anexa l,

10. echipamente izolator

11. echipamente ploscar si depozitare

12.echipamente depozitare curatenie

13.echipamente vestiare personal

14. echipamente registratura

15.echipamente secretariat

16.Echipamente camera asistente

17. Echipamente camera lenjerie murdara

18. Echipamente camera lenjerie curata

19. Echipamente colectare deseuri

20. Echipamente spitalizare de zi 1

21. Echipamente spitalizare de zi 2

 

– 18000 pacienți care vor beneficia de servicii medicale ambulatorii moderne.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

– crearea de locuri de muncă;

– creșterea calității serviciilor medicale.

Valoarea totală a proiectului:11.042.161,51 lei, din care valoarea contribuției din FEDR: 7.486.657,80 lei.