Parteneriate între solicitanţii de finanţare prin POR şi instituţii publice

Guvernul a aprobat, în şedinţa de ieri (N. red. – 15 martie), un Memorandum prin care se adoptă un model de acord-cadru de parteneriat între unităţile administrativ-teritoriale (UAT) care doresc să efectueze investiţii pe terenurile aflate în albiile râurilor, solicitante de finanţare prin Programul Operaţional Regional (POR), şi instituţii publice (entitățile cu personalitate juridică ale Administraţiei Naţionale „Apele Române” şi ale Administrației Naționale de Imbunătățiri Funciare), pe perioada de valabilitate a contractelor de finanţare.

Este vorba despre acele terenuri aflate în albiile râurilor, care sunt incluse în domeniul public al statului şi date în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”. În aceste condiţii, UAT (judeţe/municipii/oraşe/comune) care pot beneficia de fonduri europene prin POR nu pot demonstra că pot asigura caracterul durabil al investiției în ceea ce priveşte intervenţiile pentru consolidarea structurilor care intră în alcătuirea drumurilor reabilitate. În cazul unei investiții în infrastructură sau producție, trebuie respectat caracterul durabil al investiției timp de 5 ani de la data plății finale, inclusiv prin menținerea proprietății asupra elementelor de infrastructură.

Conform prevederilor legislației în vigoare, la emiterea actelor ce permit efectuarea lucrărilor în albiile apelor, administrațiile bazinale din subordinea Administrației Naționale „Apele Române” impun UAT-urilor anumite condiţii, care conduc la prelungirea duratei de întocmire a documentațiilor necesare pentru depunerea cererilor de finanțare prin POR sau chiar la respingerea lor.

Aceste condiţii sunt legate fie de dovada deținerii terenurilor aflate în albiile minore, fie de dovada procedurii de concesionare a suprafeţelor de teren, fie de transferarea dreptului de administrare a suprafețelor proprietate publică a statului, din albia minoră a cursurilor de apă din administrarea Administrației Naționale „Apele Române” în administrarea titularului avizului de gospodărire a apelor.

Astfel, prin crearea unor parteneriate între UAT-uri şi administratorii terenurilor aferente unor investiții propuse spre finanțare din POR, fiecare parte îşi va putea exercita toate prerogativele care decurg din dreptul de administrare asupra imobilului deţinut. Practic, de exemplu, pentru Administrația Națională „Apele Române”, singura obligaţie pe perioada derulării proiectului, precum şi în perioada de durabilitate, va fi reprezentată de menţinerea dreptului de administrare asupra terenului, parte a proiectului propus spre finanțare din POR.

Memorandumul a fost aprobat în contextul implementării POR 2014-2020 și al realizării gradului de absorbție stabilit prin Programul de Guvernare, pentru a evita dezangajarea de fonduri puse la dispoziția României de către Uniunea Europeană.

În acest context, având în vedere alocarea financiară, la nivelul POR, de 8,13 miliarde de euro (6,6 miliarde de euro FEDR + 1,53 miliarde euro de la bugetul de stat) şi pentru evitarea aprecierii ca fiind neeligibile a unor proiecte în care devin incidente prevederi referitoare la dovedirea calităţii de proprietar/administrator al unor suprafeţe de teren ce aparţin domeniului public al statului (respectiv domeniului public al UAT-urilor), este necesară soluționarea condiționalităţilor aferente emiterii avizului de gospodărire a apelor, ca urmare a intervenţiei la edificiile existente în albiile râurilor.

Directia Comunicare
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *