Reguli noi pentru cei care stau la bloc. Numele dispar de la avizier. Toate modificările

Autoritatea Română de Protecţie a Datelor a pregătit reguli noi pentru cei care stau la bloc. Numele dispar de la avizier, aceasta fiind o obligativitate pentru asociațiile de locatari. Administratorii trebuie să se îngrijească de aceste reglementări foarte importante și să țină cont de orice modificare. În caz contrar există riscul de a primi amenzi foarte mari.

Toate modificările pentru cei care stau la bloc

Cum Asociațiile de Locatari din România au calitatea de a prelucra datele personale ale locatarilor, acestea au obligația să respecte toate modificările apărute și anunțate de A.N.S.P.D.C.P. Una dintre cele mai importante reguli ce trebuie urmate este cea legată de numele persoanelor care locuiesc în imobil.

În România este interzis ca numele și prenumele celor care stau la bloc să mai fie afișate la avizier. Singura variantă în care acest lucru este posibil se întâmplă atunci când respectivul cetățean este de acord cu acest lucru. Altfel, publicarea acestor date este total interzisă.

Reguli noi pentru cei care stau la bloc. Numele dispar de la avizier
Reguli noi pentru cei care stau la bloc. Numele dispar de la avizier
  1. „În ceea ce priveşte consimţământul, acesta trebuie acordat printr-o acţiune neechivocă care să constituie o manifestare liber exprimată, specifică, în cunoştinţă de cauză şi clară a acordului persoanei vizate pentru prelucrareadatelor sale cu caracter personal, cum ar fi o declaraţie făcută în scris, într-o formă inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu.
  2. Absenţa unui răspuns sau absenţa unei acţiuni din partea persoanei vizate nu constituie un consimţământ valabil.
  3. Consimţământul trebuie să vizeze toate activităţile de prelucrare efectuate în acelaşi scop sau în aceleaşi scopuri, iar asociaţia de proprietari trebuie să fie în măsură să demonstreze faptul că persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru operaţiunea de prelucrare a datelor cu caracter personal.” potrivit sursei citate.

Sistem de supraveghere doar în anumite condiții

Nici camerele de supraveghere nu mai pot fi instalate în imobile după bunul plac. Administrația trebuie să țină cont de legile în vigoare și atunci când apelează la astfel de mijloace.

Măsura instalării unui sistem de supraveghere video poate fi luată de către asociaţia de proprietari în baza interesului legitim al asociaţiei, de ex. pentru asigurarea pazei şi protecţiei persoanelor, bunurilor şi valorilor, a imobilelor şi a instalaţiilor de utilitate publică, precum şi a împrejmuirilor afectate acestora, dar şi în zona de acces în imobil sau lifturi.

În spaţiile monitorizate prin camerele de supraveghere video, trebuie instalată o pictogramă adecvată, care să conţină o imagine reprezentativă, poziţionată la o distanţă rezonabilă de locurile unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere, astfel încât să poată fi văzută de orice persoană.

Reguli noi pentru cei care stau la bloc sunt disponibile într-un ghid pe care-l puteți consulta aici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *