Ședință extraordinară a Consiliului Județean Giurgiu

Consilierii judeţeni giurgiuveni se vor reuni, miercuri, 14 februarie, în şedinţă extraordinară. Sunt şapte proiecte de hotărâre pe ordinea de zi, din care unul este procesului verbal al şedinţei publice ordinare din data de 31 ianuarie 2018.

Celelalte puncte sunt:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii și subventii și a bugetului creditelor interne, pe anul 2018
2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean constituit conform Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr.2/2018, art.6 alin.(3) lit.b)
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SITUAŢII DE URGENŢĂ SUD MUNTENIA”, pentru anul 2018
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare DJ 505 Putineiu – Chiriacu, km 20+600 – km 21+900, 1,3 km”, în faza Proiect tehnic și detalii de execuție
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea demersurilor în vederea preluării din domeniul public al Municipiului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu a unor suprafețe de teren situate în municipiul Giurgiu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *