ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL GIURGIU, JOI, 28 DECEMBRIE

Ultima ședință extraordinară din acest an a avut loc, joi, 28 decembrie, când au fost supuse spre aprobare proiecte de hotărâri foarte importante cu privire la stabilirea anumitor tarife și contracte pentru anul 2018.
Primul punct a vizat stabilirea taxelor și impozitelor locale, pe ordinea de zi aflându-se și proiecte de hotărâri care fac referire la stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici și personalului contractual, precum și stabilirea indemnizațiilor consilierilor locali.
Un alt proiect de hotărâre supus atenției consilierilor municipali a vizat încetarea contractului de colectare și transport a deșeurilor municipale de pe teritoriul orașului cu Societatea Comercială Girexim Universal S.A. Pitești.
În urma unei licitații publice, SC Girexim Universal S.A Pitești a preluat activitatea de colectare și transport în vederea depozitării deșeurilor începând cu anul 2016. Până la intrarea in vigoare a contractului de delegare, plata s-a făcut în baza unei taxe de habitat.
Printr-o hotărâre a Consiliului Local din data de 28 septembrie a fost abrogată această taxă de habitat pentru persoanele fizice cu aplicabilitate din data de 1 ianuarie 2018. Municipalitatea din Giurgiu plătea contravaloarea acestor servicii în urma colectării taxei de habitat de la persoanele fizice. După eliminarea acestei taxe, începând cu data de 1 ianuarie, modalitatea decontării servicului de salubrizare s-a modificat în sensul că Girexim va încheia contracte individuale cu asociațiile de proprietari și cu proprietarii caselor de locuit.
Concret, începând cu data de 1 ianuarie 2018, contribuabilii giurgiuveni nu vor mai plati taxa de habitat, însă vor plăti tariful de salubrizare ce va fi încasat direct de SC. Girexim S.A. Pitești, în baza contractelor individuale cu fiecare utilizator.

Pe ordinea de zi a ședinței de azi a mai fost inclusă și acordarea unor sprijine financiare unor persoane aflate în dificultate.
Ordinea de zi a ședinței extraordinare de azi a inclus 17 proiecte de hotărâri.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *