Cardul european de sănătate. Ce faci dacă l-ai pierdut.

În cazul în care cardul european de sănătate se pierde, se deteriorează, este furat sau trebuie actualizat cu noi date personale, asigurații în sistemul național trebuie să solicite eliberarea unui duplicat.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a lansat în dezbatere pubică un proiect de ordin prin care asigurații pot solicita un card european duplicat în anumite situații. Pentru a se aplica, acest proiect de ordin mai trebui doar aprobat de Executiv și publicat apoi în Monitorul Oficial.

Conform Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cardul european de asigurări sociale de sănătate conferă titularului asigurat dreptul la prestații medicale necesare pe durata șederii temporare într-un stat UE. Acest tip de card poate fi solicitat inclusiv on-line.

Același proiect precizează că emiterea cardului se va face în termen de șapte zile lucrătoare de la data înregistrării în sistemul informatic unic național. În privința costurilor, acestea sunt suportate de solicitant și sunt aceleași pe care la plătește CNAS către furnizorul cardului european. Sumele vor fi comunicate către casele de asigurări de sănătate care au obligația de a le publica pe site-urile lor, împreună cu numărul contului în care se poate efectua plata.

Solicitarea de eliberare a cardului european duplicat se va face în baza unei cereri completată, semnată de asigurat și va fi adresată casei de asigurări de sănătate în a cărei evidență se află asiguratul. Documentele necesare pentru depunerea cererii în cazul în care cardul a fost pierdut, furat, deteriorat sau pentru alte sitații justificate:

– copia actului de identitate;

– dovada plății contravalorii cardului european duplicat.

Documentele necesare pentru depunerea cererii în cazul în care titularul cardului și-a schimbat datele de indentificare personală:

– copia actului de indentitate sau a altor acte doveditoare din care să reiasă modficarea datelor de indentificare;

– cardul european emis inițial;

– dovada plății contravalorii cardului european duplicat.

Cadurile europene deteriorate sau cele ale căror date de identificare au fost shimbate vor fi distruse în baza unui proces verbal încheiat în acest sens.

sursa:dcbusiness.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *