Evaluarea activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu pe anul 2017

Luni, 19 februarie a.c., în cadrul unei conferințe de presă organizată la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, la care au participat reprezentanții structurilor teritoriale ale Ministerului afacerilor Interne, au fost prezentate rezultatele principalelor activități desfășurate de Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu în cursul anului 2017.

Activitățile structurilor și subunităților Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu desfășurate în anul 2017 au urmărit realizarea obiectivelor instituționale specifice, respectiv creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, creșterea gradului de siguranță stradală și a siguranței rutiere. Totodată, s-a acționat pentru prevenirea și combaterea infracționalității organizate și transfrontaliere, destructurarea grupărilor infracționale și asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri, în special prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupției și contrafacerii de mărfuri. Nu în ultimul rând, s-a urmărit asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare și informaționale necesare dezvoltării și menținerii capacității operaționale a Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu.

În ceea ce privește managementul resurselor umane, în anul 2017 gradul de încadrare la nivelul I.P.J. Giurgiu s-a ridicat la 78,55%, menținându-se la o valoare aproximativ egală cu cea din anul 2016, media de vârstă a polițiștilor fiind de 37 ani și 11 luni.

În anul 2017, din punct de vedere financiar și logistic s-a urmărit angajarea resurselor financiare alocate și realizarea obiectivelor de investiții în vederea asigurării condițiilor optime de lucru și menținerii capacității operaționale a instituției. Au fost realizate lucrări pentru reabilitarea posturilor de poliție și asigurarea condițiilor optime de lucru precum și pentru creșterea gradului de înzestrare al unității cu mijloace de transport, care a depăși 59 de procente. În ceea ce privește managementul resurselor I.T., în anul 2017, dotarea cu tehnică a I.P.J. Giurgiu, a fost completată cu 50 de stații radio digitale, 10 stații PC, imprimante și îmbunătățite serviciile IT și de comunicații.

În ceea ce privește activitățile operative în domeniul propriu de competență se constată că, în anul 2017, infracționalitatea sesizată a avut un trend crescător, fiind înregistrate 7.392 de sesizări, în creștere cu peste 11% față de perioada similară a anului 2016. Din totalul infracțiunilor sesizate în anul 2017, au fost înregistrate scăderi la infracțiunile economico-financiare (-9,16%) și creșteri la infracțiunile judiciare (14,94%) și de altă natură (10,48%).

Criminalitatea stradală înregistrată la nivelul I.P.J. Giurgiu a înregistrat de asemenea un trend crescător, totalul infracțiunilor sesizate fiind de 175, cele mai multe dintre acestea fiind infracțiuni de furt – 155 de fapte.

Criminalitatea contra patrimoniului a înregistrat o ușoară creștere în anul 2017, cu 3 fapte iar infracțiunile contra persoanei au crescut cu 721 de fapte, cele mai mari creșteri fiind înregistrate la infracțiunile de lovirea sau alte violențe (+598 de fapte).

În ceea ce privește activitățile de prevenire a criminalității, în anul 2017, la nivelul I.P.J. Giurgiu s-au derulat două programe naționale (Programul Național de prevenire a delincvenței juvenile și Programul Național de prevenire a infracțiunilor contra patrimoniului) și un program local, de prevenire a infracțiunilor cu violență (lovirea sau alte violențe), în cadrul cărora a crescut atât numărul de întâlniri cu grupuri țintă cât și numărul de beneficiari.

Pe linia siguranței traficului rutier, în anul 2017, la nivelul I.P.J. Giurgiu a scăzut numărul accidentelor grave (-10,46%), al persoanelor decedate în urma evenimentelor rutiere (-20%) și răniților grav (-12.12%), deși totalul accidentelor înregistrate a înregistrat o creștere ușoară de 1,83%. Cauzele generatoare de evenimente rutiere au fost în principal viteza neadaptată la condițiile de drum (18%), traversările neregulamentare ale pietonilor (16%), alte preocupări de natură a distrage atenția conducătorilor auto (13%) și conducerea vehiculelor pe drumurile publice fără permis (10%), fiind urmate de conducerea autovehiculelor sub influența alcoolului, depășiri neregulamentare, neacordare de prioritate pietonilor, etc., în procente mai scăzute.

Structurile de investigații criminale au desfășurat în perioada de referință activități pe linie de supravegheri judiciare, la 01.01.2017 aflându-se în arest la domiciliu sau sub control judiciar 72 de persoane, în cursul anului înregistrându-se o dinamică constând în 36 de persoane în arest la domiciliu și 116 sub control judiciar, la 31.12.2017 rămânând în arest la domiciliu 9 persoane și sub control judiciar 55. Totodată, în cadrul activităților desfăşurate pe linia persoanelor urmărite, în anul 2017 au fost date în urmărire la nivel național 50 de persoane și au fost revocate 47 de persoane.

În ceea ce privește activitățile din domeniul armelor, explozivi și substanțe periculoase, în anul 2017 a crescut numărul bunurilor indisponibilizate în vederea confiscării la resortul muniții (+556 bucăți muniție) și articole pirotehnice (+1275 kg.).

Referitor la rezultatele obținute în cadrul activităților de structurilor suport, Serviciul Acțiuni Speciale a participat la un număr de 702 activități de sprijin pentru formațiunile operative, înregistrând o medie de aproximativ 2 intervenții, zilnic.

Serviciul criminalistic a înregistrat creștere in anul 2017 la numărul de intervenții la evenimente (+117), la numărul de urme și alte mijloace materiale de probă ridicate (+1304), fiind identificați 68 de autori în acuzele penale.

Polițiștii Serviciului Cazier Judiciar și Evidență operativă au eliberat în cursul anului 2017 un număr de 21.420 certificate de cazier judiciar și au transmis 555 comunicări cu antecedente penale.

La nivelul Compartimentului Juridic, din totalul celor 1199 dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată, 888 au fost câștigate, reprezentând un procent de 74,04%.

Polițiștii Compartimentului Control intern au desfășurat în cursul anului 2017activități de control tematic și respectiv control de fond, au înregistrat 70 de dosare penale în cadrul cărora au desfășurat activități în baza delegării unităților de parchet și au soluționat 74 de dosare. Totodată la nivelul compartimentului au fost soluționate 26 de dosare de cercetare prealabilă.

Compartimentul Psihologie a acordat asistență psihologică în 850 de situații pentru polițiștii aflați în activitate, 21 de acte de asistență pentru membrii de familie ai personalului, 8 polițiști pensionați și 7 persoane arestate preventiv în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al I.P.J. Giurgiu.

Pe linia comunicării publice, în anul 2017, s-a înregistrat o scădere cu 28,72% a buletinelor informative remise mass-media dar și o creștere a numărului de comunicate de presă cu 41,37%, numărul de articole apărute în presa scrisă și on-line fiind în creștere cu 21%.

La nivelul Compartimentului Relații cu publicul s-au primit spre soluționare 2.713 cereri, sesizări și reclamații (1764 fiind soluționate pozitiv sau parțial pozitiv) și au fost primite în audiență la conducerea unității 299 de persoane.

Inspectoratul de Poliție județean Giurgiu își propune, în anul 2018, creșterea nivelului de implicare în stradă, diminuarea și controlul fenomenului infracțional, reacția promptă la solicitările cetățenilor, protejarea intereselor populației și sporirea încrederii publice

COMPARTIMENTUL PRESĂ ŞI RELAŢII PUBLICE

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *