EXCLUSIV/DNA-ST Ploiesti acopera ilegalitatile de la UPG/SRI (Episodul I)

Incepand din acest numar, Incisiv de Prahova va prezinta denunturile si plangerile penale la D.N.A-ST Ploiesti care au fost “musamalizate” pentru a acoperi “caracatita” de la U.P.G. Ploiesti. Sa fie oare din cauza profesorilor din S.R.I. pe cand “BINOMUL” din Prahova “duduia”? Descoperim impreuna la sfarsitul episoadelor! Azi, va prezentam un denunt din 2015!

Domnule Procuror  Şef

Subsemnata Eftimie Mariana, domiciliată în Ploieşti, strada _____, cod postal 100060, titulară a cărţii de identitate seria ___, nr.____, CNP _______-,

În temeiul art.  290  din Codul de procedură penală, formulez prezentul

DENUNŢ

Împotriva numitului Coloja Pascu Mihai, rector al Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti pentru abuz în serviciu, pe baza următoarelor fapte:

 1. Numirea unor cadre didactice pe funcţii cu mai multe luni înainte de termenul legal.

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei nr. 1/2011, art. 297 alin. (2) şi ale metodologiilor interne ale UPG, “rezultatele concursurilor sunt aprobate de senatul universitar, iar încadrarea pe post se face începând cu prima zi a semestrului următor concursului”.

Finalizarea acestor concursuri s-a făcut pentru anul universitar 2012-2013, în 7.03. 2013. Semestrul II al acelui an a început la data de 25 februarie, când concursurile erau în desfăşurare. Aşadar, conform prevederilor legale, numirile pe post trebuiau făcute începând cu 1 oct. 2013, adică prima zi a semestrului următor. În contradicţie cu legea, rectorul a emis deciziile de numire începând cu semestrul al II-lea al anului univ. 2012-2013(cu 7 luni mai devreme).

Această situaţie s-a repetat şi în anul univ. 2013-2014, când concursul s-a finalizat pe 7.03.2014, dată la care începuse semestrul al II-lea, iar numirile trebuiau făcute începând cu 1.oct. 2014; în realitate s-au emis decizii de numire începând cu 1.04.2014 (cu 6 luni mai devreme).

 1. Numirea în funcţia de decan al Facultătii de Ştiinţe  Economice a unei persoane fără a respecta prevederile legii.
 • Începând cu  data de 11.05.2015, d.na Buzoianu Daniela Angela a devenit decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice, în urma deciziei de numire semnată de rector. Vacantarea acestui post s-a produs în data de 14.nov. 2014. Conform Cartei universitare art.71, al (2) şi Legii 1/2011, art.214 al (2), “în cazul vacantării unui loc în funcţiile de conducere,….se organizează concurs public, potrivit Cartei universitare, în termen de maximum 3 luni de la data vacantării”. Deoarece postul era vacant de 6 luni, numirea s-a făcut fără a se respecta legea.
 • Un alt abuz, tot referitor la d.na Buzoianu Daniela Angela este şi faptul că rectorul avea cunoştinţa de faptul că aceasta obţinuse diploma de licenţă în ştiinţe economice prin mijloace frauduloase şi nu a luat nicio măsură, ba mai mult a numit-o decan la o facultate unde nu prea ar avea dreptul să predea, dumneaei fiind absolventă a Facultăţii  de Tehnologia Prelucrării Petrolului şi Petrochimie şi doctor al Facultăţii de Forajul Sondelor

Dovezile anexate în sprijinul celor afirmate sunt:

 • Calendarul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice cu nr.115/14.01/2013;
 • Structura anului univ. 2012-2013;
 • Hotărârea senatului din 7.03.2013, unde se regăsesc toate posturile pentru care s-au emis decizii;
 • Un exemplu de decizie din martie 2013;
 • Calendarul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice cu nr.3836/19.12.2013;
 • Structura anului univ. 2013-2014;
 • Hotărârea senatului din 6.03.2014, unde se regăsesc toate posturile pentru care s-au emis decizii;
 • Extras din Legea educaţiei naţionale art 297 referitor la încadrarea pe post;
 • Extras din Legea educaţiei naţionale art 214, referitor la vacantarea în funcţiile de conducere;
 • Extras din Carta UPG, art. 71, referitor la vacantarea în funcţiile de conducere;
 • Dosar copii care atestă parcursul didactic al doamnei Bahmâtă Daniela Angela, actualmente Buzoianu Daniela Angela.

16.09.2015

(Cerasela N.).

Mulţumim partenerului nostru media, ziarul Incisiv de Prahova!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *