Informare privind derularea proiectului “SUCCESS – Startup-uri Constituite pe Competențe Economice Sustenabile de Succes”

Universitatea din București implementează începând cu 15 ianuarie 2018 proiectul “SUCCESS – Startup-uri Constituite pe Competențe Economice Sustenabile de Succes” – POCU/82/3/7/106186, în cadrul unui program de sprijin antreprenorial la care vor participa 378 de persoane din Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia (județele Prahova, Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași) ce vor beneficia de formare antreprenorială, iar ulterior 46 de persoane vor fi sprijinite financiar pentru implementarea planurilor de afaceri în valoare de maximum 170.000 lei.

Proiectul are o perioadă de implementare de 36 luni, cu o valoare totală de 11.288.492,81 lei și este cofinanţat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 “România Start Up Plus!”, Axa prioritară nr. 3, Locuri de muncă pentru toți, Operațiunea: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Proiectul are drept obiectiv general creșterea gradului de ocupare în domeniile non-agricole din Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia (județele Prahova, Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași).

Rezultatele proiectului contribuie la diminuarea efectelor crizei economice, implicit la reducerea şomajului prin atragerea şi menţinerea grupului ţintă pe piaţa muncii; promovarea culturii antreprenoriale în randul persoanelor domiciliate/rezidente în cele 7 județe componente ale regiunii de dezvoltare Sud Muntenia; dobândirea abilității de transpunere a unei idei de afaceri într-un plan de afaceri concret; asimilarea cunoștințelor necesare dezvoltării unei afaceri; asigurarea celor mai bune practici pentru elaborarea planului de afaceri; revitalizarea mediului economic din regiunea de dezvoltare Sud Muntenia; asigurarea furnizării resurselor financiare necesare stadiului incipient dezvoltării unui Start-Up; crearea de noi locuri de muncă destinate persoanelor domiciliate/rezidente în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia.

În perioada 5 februarie – 14 martie 2018 se vor organiza 14 workshop-uri, la nivel județean, fiind vizate atât reședințele celor 7 județe componente ale regiunii Sud Muntenia (Ploiești, Pitești, Târgoviște, Alexandria, Giurgiu, Slobozia, Călărași), cât și al doilea oraș ca dimensiune demografică și economică din cadrul acestor județe (Câmpina, Câmpulung, Moreni, Roșiori de Vede, Bolintin Vale, Fetești, Oltenița).

În cadrul celor 14 workshop-uri, participanții vor fi informați despre posibilitatea înscrierii în cadrul programelor de antreprenoriat, fiind prezentate punctual următoarele aspecte:

 • Criterii de eligibilitate;
 • Condițiile de înscriere;
 • Criteriile de selecție și departajare a participanților;
 • Beneficiile, drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de participant;
 • Calendarul de desfășurare a programului;
 • Modalitatea de desfășurare a procesului de selecție a afacerilor ce vor fi finanțate;
 • Măsurile de monitorizare ale afacerilor create.

Grupul țintă care va participa la activitățile proiectului “SUCCESS – Startup-uri Constituite pe Competențe Economice Sustenabile de Succes” – POCU/82/3/7/106186 va fi format din 378 persoane fizice din categoriile (angajați, șomeri, studenți, antreprenori, persoane inactive, alte categorii), care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • Sunt cetățeni români;
 • Au vârsta împlinită la momentul înscrierii în proiect de peste 18 ani;
 • Au reședința sau domiciliul în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia;
 • Au promovat examenul de bacalaureat;
 • Fac parte din următoarele categorii: șomeri, persoane inactive sau persoane care au un loc de muncă;
 • Nu se află într-o situație de conflict de interese;
 • Intenționează să înființeze o afacere non – agricolă în mediul urban;
 • Nu se încadrează în categoria de tineri NEETs (tineri cu vârsta între 16 – 24 de ani care nu urmează nicio formă de învățământ și nu au un loc de muncă);
 • Nu au participat la cursuri de formare acreditate ANC în domeniul antreprenoriatului, în cadrul unui program finanțat din fonduri publice nerambursabile.

În cazul în care sunteţi interesat de participarea la programul de antreprenoriat, puteți să vă înscrieți accesând link-ul următor:

 

https://goo.gl/forms/3L7O9BZLEEDKSGY42

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *