Peste 300 de milioane de lei au fost cheltuite pe indemnizațiile deputaților și salariile personalului, în 2018

Camera deputatilor a adoptat, marți, proiectul de hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2018. Din totalul de 418.746.000 lei, aprobați prin Legea bugetului de stat, forul legislativ a plătit 303.403.034 lei pe indemnizații și salariile personalului instituției, anunță MEDIAFAX.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 266 de voturi „pentru”, două împotrivă și 10 abțineri.

„Bugetul Camerei Deputaților, în sumă de 418.746.000 lei, a fost aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018. După modificările intervenite în cursul anului, potrivit dispozițiilor O.U.G. nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 și ale O.U.G. nr. 101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, creditele definitive au fost stabilite la suma de 418.630.000 lei”, potrivit proiectului.

„Din această sumă, 1.454.000 lei s-au repartizat Institutului Român pentru Drepturile Omului, al cărui program este cuprins în alocațiile bugetare totale aprobate pentru Camera Deputaților, conform legii.

Plățile totale efectuate în anul 2018 au fost de 406.643.370 lei, din care 1.278.139 lei pentru Institutul Român pentru Drepturile Omului. Din totalul plăților la finele anului 2018, cheltuielile curente au fost în sumă de 391.790.735 lei, iar cheltuielile de capital au fost 15.585.191 lei”, conform sursei citate.

De asemenea, cheltuielile curente, în sumă de 391.790.735 lei, au reprezentat 98,1% față de creditele bugetare aprobate și s-au efectuat pentru plata drepturilor de personal, cheltuieli pentru bunuri și servicii, contribuții și cotizații la organismele internaționale, asistență socială și alte cheltuieli, după cum urmează:

„Cheltuielile de personal în sumă de 303.403.034 lei, reprezentând 99,5% din prevederi, s-au efectuat pentru plata indemnizațiilor deputaților și salariilor personalului din serviciile Camerei Deputaților, a indemnizațiilor de delegare și a contribuției asiguratorii pentru muncă. La acest capitol sunt cuprinse și cheltuielile cu diurna de deplasare, suma forfetară destinată desfășurării activității deputaților în circumscripțiile electorale și alte drepturi de deplasare acordate conform prevederilor legale”, potrivit proiectul de hotărâre.

Din totalul cheltuielilor de personal, suma de 1.051.987 lei este aferentă activității Institutului Român pentru Drepturile Omului.

Totodată, cheltuielile pentru bunuri și servicii, în sumă de 57.459.629 lei reprezentând 90,3% din prevederi, s-au efectuat pentru asigurarea funcționării Camerei Deputaților și întreținerea sediului acesteia, pentru materialele necesare desfășurării activității legislative, pentru deplasări interne și în străinătate, cheltuieli de protocol pentru primirea în țară a delegațiilor străine, precum și alte cheltuieli autorizate de lege.

Din totalul cheltuielilor pentru bunuri și servicii, suma de 211.256 lei este aferentă activității Institutului Român pentru Drepturile Omului.

La capitolul, alte transferuri, „din suma de 74.805 lei, reprezentând 80,4% din prevederi, s-au efectuat plăți pentru contribuțiile și cotizațiile Camerei Deputaților la organismele internaționale. Din totalul cheltuielilor pentru alte transferuri, suma de 13.735 lei este aferentă activității Institutului Român pentru Drepturile Omului”, mai arată sursa citată.

„De la titlul Alte cheltuieli s-a efectuat plata contribuției pentru persoanele cu handicap neîncadrate, în sumă de 694.412 lei. Cheltuielile pentru Asistență socială, în sumă de 30.158.855 lei, reprezentând 99.5% din prevederi, s-au efectuat pentru indemnizațiile acordate foștilor deputați și pentru indemnizația acordată persoanelor care în anul 2018 au încetat activitatea în condițiile art.73 alin.l din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar. Cheltuielile de capital, în sumă de 15.585.191 lei, reprezentând 81,6% din creditele bugetare aprobate, s-au efectuat pentru active fixe — 9.044.208 lei și pentru reparații capitale aferente activelor fixe – 6.540.983 lei”, completează sursa menționată.

De asemenea, la activitatea finanțată din venituri proprii, disponibilul din anul anterior a fost de 20.171.862 lei, veniturile obținute în anul 2018 au fost de 14.453.236 lei, față de 7.200.000 lei cât era prevăzut, iar cheltuielile efectuate au fost în sumă de 12.389.518 lei. Veniturile realizate provin din activități specifice desfășurate de Centrul Internațional de Conferințe, din activitatea de alimentație și altele, conchide proiectul de hotărâre.

sursa : stiripesurse.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *