Comunicat de presă

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
29.03.2018, ora 14:00

COMUNICAT DE PRESĂ

Informări/ Avertizări:
INHGA a emis Atenționare hidrologică:
– COD GALBEN pentru perioada 26.03.2018, ora 15:00 – 06.04.2018, ora 16:00, pe tot sectorul românesc al Dunării, aval de S.H.E.N. Porțile de Fier, pentru creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.
INHGA a emis Atenționare hidrologică:
– COD GALBEN pentru perioada 28.03.2018, ora 12:00 – 30.03.2018, ora 16:00, pentru creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție pe râurile din bazinele hidrografice Neajlov și Sabar.
INHGA a emis Avertizare hidrologică:
– COD PORTOCALIU pentru perioada 26.03.2018, ora 15:00 – 04.04.2018, ora 16:00, pe Dunăre, sector aval Calafat – Oltenița, pentru creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de inundație.
INHGA a emis Avertizare hidrologică:
– COD PORTOCALIU pentru perioada 28.03.2018, ora 12:00 – 29.03.2018, ora 24:00, pentru creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de inundație pe râurile din bazinul hidrografic Neajlov.

Situația hidro-meteorologică
În ultimele 24 de ore pe raza județului Giurgiu nu s-au înregistrat precipitații sau alte fenomene meteorologice periculoase.
Râurile interioare care străbat județul Giurgiu sunt în creștere, nivelurile și debitele situându-se sub cotele de atenție, cu excepția râurilor: Neajlov-secțiunile Vadu Lat și Călugăreni, Glavacioc-secțiunea Crovu, Sabar-secțiunea Poenari, situația cotelor fiind următoarea:
– La stația hidrometrică de la Vadu Lat, de pe râul Neajlov la ora 09:00 nivelul înregistrat era de 295 cm, cu 35 cm peste cota de pericol, în scădere cu 4 cm față de nivelul înregistrat la ora 06:00;
– La stația hidrometrică de la Călugăreni, de pe râul Neajlov la ora 09:00 nivelul înregistrat era de 234 cm, cu 14 cm peste cota de atenție și 26 cm sub cota de inundație, în creștere cu 2 cm față de nivelul înregistrat la ora 06:00;
– La stația hidrometrică de la Crovu, de pe râul Glavacioc la ora 08:00 nivelul înregistrat era de 240 cm, cu 40 cm peste cota de atenție și 10 cm sub cota de inundație, în creștere cu 2 cm față de nivelul înregistrat la ora 06:00;
– La stația hidrometrică de la Poenari, de pe râul Sabar la ora 08:00 nivelul înregistrat era de 252 cm, cu 52 cm peste cota de inundație și 58 cm sub cota de pericol, în creștere cu 2 cm față de nivelul înregistrat la ora 06:00;

Fluviul Dunărea are o tendință de creştere în secţiunea port Giurgiu, la ora 08.00 nivelul situându-se cu 15 cm peste cota de inundație (655 cm cu un debit de 12.850 mc/s, în creștere cu 1 cm comparativ cu nivelul înregistrat la ora 06.00 și cu 105 cm sub cota de pericol).

Situaţie operativă şi U.A.T.-uri afectate
Ca urmare a creşterii debitului fluviului Dunărea, în zona dig-mal s-au inundat circa 400 hectare suprafață fond forestier (zona inundabilă).
În acest moment, la nivel județean, unitățile administrativ-teritoriale Bucșani, Bulbucata, Răsuceni, Găiseni și Călugăreni sunt afectate de creșterile debitelor râurilor, respectiv topirea zăpezii, astfel (situație centralizată):
– 26 curți;
– 884 hectare pășuni;
– 488 hectare teren arabil;
– 650 hectare păduri;
– 6 grădini;
– DC 139 pe raza comunei Bulbucata, drum închis circulației, cu alternativă de rută ocolitoare pe drum comunal Gorneni – Făcău – Teișori.
De asemenea, pe raza U.A.T.-uri anterior menționate se face monitorizarea permanentă a modului de evoluție a cotelor râurilor, în scopul intervenției în timp oportun dacă situația o va impune.

Situaţia existentă la nivelul U.A.T.-urilor afectate (situație defalcată):

Nr. crt. U.A.T. Curs de apă Obiective afectate Cauzele afectării
1. Bucșani Dâmbovnic – 6 hectare teren arabil revărsare râu Dâmbovnic și topirea zăpezii
2. Bulbucata Neajlov – 34 hectare pășune
– 150 hectare teren arabil
– 50 hectare păduri
– 6 grădini
– DC 139 – drum închis circulației, cu alternativă de rută ocolitoare pe drum comunal Gorneni – Făcău – Teișori revărsare râul Neajlov
3. Răsucemi – – 15 curți topirea zăpezii
4. Găiseni Sabar – 32 hectare teren arabil revărsare râu Sabar
5. Călugăreni Neajlov – 600 hectare păduri revărsare râu Neajlov
Câlniștea – 300 hectare teren arabil
revărsare râu Câlniștea
Neajlov + Câlniștea – 850 hectare pășune revărsare confluență Neajlov + Câlniștea
– – 11 curți topirea zăpezii

Echipajele I.S.U. “Vlaşca” Giurgiu au intervenit în perioada 28.03.2018, ora 08.00 – 29.03.2018, ora 08.00 la un număr de 6 situații de urgență provocate strict de topirea zăpezii, după cum urmează:

Nr. crt. Localitatea unde s-a intervenit / se intervine Obiective afectate Subunitatea care a intervenit / intervine Forțe și mijloace participante
Clejani două curți G.I. nr. 3
Roata de Jos 1 ASAS
1 MPT
1 subofițer
Copaciu
(com. Ghimpați) o curte G.I. nr. 2
Mihăilești 1 ASAS
1 MPT
3 subofițeri
Joița două curți G.I. nr. 1 Bolintin Deal 1 ASAS
1 APIC
1 MPT
2 subofițeri
Ghionea
(com.Ulmi) o curte G.I. nr. 1 Bolintin Deal 1 ASAS
1 APIC
1 MPT
3 subofițeri
Copaciu
(com. Ghimpați) trei curți G.I. nr. 2
Mihăilești 1 ASAS
1 MPT
3 subofițeri
Neajlovu
(com. Clejani) o gospodărie G.I. nr. 3
Roata de Jos 1 ASAS
1 MPT
5 subofițeri
* notă: GI – gardă de intervenție
ASAS – autospecială de stingere cu apă și spumă
MPR – motopompă remorcabilă
MPT – motopompă transportabilă
APIC – autospecială de primă intervenție și comandă

MĂSURILE LUATE DE CĂTRE TOATE STRUCTURILE IMPLICATE ÎN GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ GENERATE DE RISCURILE SPECIFICE ȘI RECOMANDĂRI

S.G.A. Giurgiu monitorizează în permanenţă evoluţia cotelor şi a debitelor Dunării, având pregătite forţe, mijloace şi materiale, pentru a interveni în orice moment dacă situaţia o va impune.
La nivelul C.J.S.U. Giurgiu, Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă-Prefectul judeţului, doamna Nina Carmen Crişu, a dispus intrarea în dispozitivul de apărare a C.J.S.U. Giurgiu și a C.L.S.U. riverane fluviului Dunărea (Giurgiu, Găujani, Vedea, Malu, Slobozia, Oinacu, Gostinu, Băneasa, Prundu și Greaca) cu respectarea următoarelor măsuri:
-monitorizarea permanentă a fenomenelor vizate;
-verificarea funcţionării fluxului informaţional operativ decizional;
-pregătirea şi angrenarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie pentru a participa la acţiunile de limitare şi înlăturare a efectelor eventualelor inundaţii;
-supravegherea digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, în special în zonele critice (zonele de traversare a conductelor, zonele în care la viiturile anterioare s-au produs infiltraţii pe sub/prin dig);
-întreruperea alimentării cu energie electrică a obiectivelor aflate în zonele inundabile;
-evacuarea bunurilor şi obiectivelor aflate în administrare şi amplasate în zonele inundabile;
-asigurarea funcţionării la capacitate a amenajărilor de desecare din incintele îndiguite în vederea evitării unor eventuale inundaţii din ape interne către A.N.I.F.-Unitatea de Administrare Giurgiu;
-supravegherea lucrărilor de traversare a digurilor longitudinale de către conductele staţiilor de pompare aflate în administrarea A.N.I.F. Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare – Teleorman – Neajlov – Unitatea de Administrare Giurgiu;
-evacuarea utilajelor, depozitelor de material lemnos şi a altor obiective existente în zona dig-mal.
De asemenea, prin ordin de prefect, s-au constituit două comisii mixte de monitorizare a stării tehnice a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor de la Dunăre, formate din reprezentanţi ai S.G.A. Giurgiu, I.S.U. “Vlaşca” Giurgiu, A.N.I.F. Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare – Teleorman – Neajlov – Unitatea de Administrare Giurgiu, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu, fiecare comisie având traseul Giurgiu-Greaca, respectiv Giurgiu-Pietroşani.

MĂSURI NECESARE PENTRU EVITAREA SAU DIMINUAREA PAGUBELOR
În data de 27.03.2018 un număr de 15 pompieri din cadrul I.S.U. “Vlașca” Giurgiu alături de 15 angajați ai S.G.A. Giurgiu au intervenit pentru consolidarea și supraînălțarea malului drept al râului Neajlov în satul Sfântul Gheorghe (comuna Crevedia Mare), aval de pod, cu saci de nisip, pe o lungime de 50 m pentru protecția unei case de locuit.
În aceeași dată, echipe ale S.G.A. Giurgiu au acționat în comuna Buturugeni cu un buldoexcavator în scopul decolmatării canalului de preluare a apelor pluviale, în vederea evacuării apei rezultate în urma topirii zăpezii din zona gospodăriei de apă în râul Argeș.
S.G.A. Giurgiu a intervenit cu un număr de 15 angajați, alături de C.L.S.U. Bulbucata pentru supraînălțarea malului drept al râului Neajlov în aval, la circa 250 m, de podul de pe DC Bulbucata – Teișori, cu 200 saci cu nisip și folie de protecție, pe o lungime de circa 20 m, pentru protecția a 7 case și la circa 2 km aval, cu 100 saci umpluți cu material local și folie, pentru protecția a 5 curți.
În cursul zilei de astăzi reprezentanți ai I.S.U. “Vlașca” Giurgiu alături de S.G.A. Giurgiu și reprezentanți ai autorităților locale din orașul Bolintin Vale au depus un efort colectiv pentru realizarea unui dig de protecție a unui număr de 3 case de locuit, în scopul supraînălțării malului drept al râului Sabar, precum și protejarea proprietăților anterior menționate de apa acumulată din topirea zăpezii.
De asemenea, se monitorizează cu atenție sporită evoluția nivelurilor pe râurile Neajlov, Dâmbovnic, Glavacioc și Sabar.
PREŞEDINTELE
COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PREFECT

NINA CARMEN CRIŞU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *