Comunicat de presă

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
28.03.2018, ora 15:00

COMUNICAT DE PRESĂ

Informări/ Avertizări:
INHGA a emis Atenționare hidrologică:
– COD GALBEN pentru perioada 26.03.2018, ora 15:00 – 06.04.2018, ora 16:00, pe tot sectorul românesc al Dunării, aval de S.H.E.N. Porțile de Fier, pentru creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.
INHGA a emis Atenționare hidrologică:
– COD GALBEN pentru perioada 28.03.2018, ora 12:00 – 30.03.2018, ora 16:00, pentru creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție pe râurile din bazinele hidrografice Neajlov și Sabar.
INHGA a emis Avertizare hidrologică:
– COD PORTOCALIU pentru perioada 26.03.2018, ora 15:00 – 04.04.2018, ora 16:00, pe Dunăre, sector aval Calafat – Oltenița, pentru creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de inundație.
INHGA a emis Avertizare hidrologică:
– COD PORTOCALIU pentru perioada 28.03.2018, ora 12:00 – 29.03.2018, ora 24:00, pentru creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de inundație pe râurile din bazinul hidrografic Neajlov.

Situația hidro-meteorologică
În ultimele 24 de ore pe raza județului Giurgiu nu s-au înregistrat precipitații sau alte fenomene meteorologice periculoase.
Râurile interioare care străbat județul Giurgiu au un regim de curgere normal, nivelurile și debitele situându-se sub cotele de atenție, cu excepția râurilor Neajlov-secțiunea Vadu Lat, Glavacioc-secțiunea Crevedia, râul Sabar-secțiunea Poenari, situația cotelor fiind următoarea:
– La stația hidrometrică de la Vadu Lat, de pe râul Neajlov la ora 11:00 nivelul înregistrat era de 307 cm, cu 47 cm peste cota de pericol, în creștere cu 2 cm față de nivelul înregistrat la ora 11:00;
– La stația hidrometrică de la Crovu, de pe râul Glavacioc la ora 09:00 nivelul înregistrat era de 223 cm, cu 23 cm peste cota de atenție și 27 cm sub cota de inundație, staționar comparativ cu nivelul înregistrat la ora 07:00;
– La stația hidrometrică de la Poenari, de pe râul Sabar la ora 09:00 nivelul înregistrat era de 198 cm, cu 18 cm peste cota de atenție și 2 cm sub cota de inundație, în creștere cu 8 cm comparativ cu nivelul înregistrat la ora 07:00.

Fluviul Dunărea are o tendință de ușoară creştere în secţiunea port Giurgiu, la ora 08.00 nivelul situându-se cu 7 cm peste cota de inundație (647 cm cu un debit de 12.690 mc/s, în creștere cu 1 cm comparativ cu nivelul înregistrat la ora 06.00 și cu 113 cm sub cota de pericol).

Situaţie operativă şi U.A.T.-uri afectate
Ca urmare a creşterii debitului fluviului Dunărea, în zona dig-mal s-au inundat circa 400 hectare suprafață fond forestier (zona inundabilă).
În acest moment, la nivel județean, unitățile administrativ-teritoriale Crevedia Mare, Bucșani și Găiseni sunt afectate de creșterile debitelor râurilor, respectiv topirea zăpezii, astfel (situație centralizată):
– 370 hectare pășune;
– 287 hectare teren arabil;
– 6 curţi;
– 5 grădini;
– 2 anexe;
– pepiniera Bucșani S.C. Miorod S.R.L. afectată pe o porțiune de 400 m cu un luciu de apă de 80 cm;
– 1 pod provizoriu peste râul Dâmbovnic pe DJ 412C deversat de o lamă de apă de 30 cm, rezultând închiderea DJ 412C pe tronsonul Bucșani-Mârșa, cu alternativă de rută ocolitoare pe DJ 601 Mârșa-Roata de Jos-Crevedia;
– DC 191 Vadu Lat – Anghelești, închis pe o lungime de 1 km până la intersecția cu Obedeni (deversat pe o lungime de 500 m cu o lamă de apă de 50 cm), cu alternativă de rută ocolitoare pe DJ 412C Obedeni-Bucșani.
De asemenea, pe raza U.A.T.-uri anterior menționate se face monitorizarea permanentă a modului de evoluție a cotelor râurilor, în scopul intervenției în timp oportun dacă situația o va impune.
Situaţia existentă la nivelul U.A.T.-urilor afectate (situație defalcată):

Nr. crt. U.A.T. Curs de apă Obiective afectate Cauzele afectării
1. Crevedia Mare Neajlov – 140 hectare pășune
– 205 hectare teren arabil revărsare râu Neajlov și topirea zăpezii
2. Bucșani Dâmbovnic – 170 hectare pășune
– 24 hectare teren arabil
– 1 pod provizoriu (podul de pe DJ412C): deversat de o lama de 30 cm. Rută ocolitoare DJ601 Mârşa – Roata – Crevedia Revărsare râu Dâmbovnic și topirea zăpezii
Neajlov – Dâmbovnic – 6 curți
– 2 anexe Revărsare confluență râuri Neajlov+ Dâmbovnic și topirea zăpezii
Neajlov – 60 hectare pășune
– 50 hectare teren arabil
– 5 grădini
– Str. Luncii (Pepiniera Bucșani) afectată pe o porțiune de 400 m cu un luciu de apă de 90 cm
– DC 191 Vadu Lat – Anghelești, închis pe o lungime de 1 km până la intersecția cu Obedeni (deversat pe o lungime de 500 m cu o lamă de apă de 50 cm), cu alternativă de rută ocolitoare pe DJ 412C Obedeni-Bucșani. revărsare râu Neajlov și topirea zăpezii
3. Găiseni Sabar – 8 hectare teren agricol revărsare râu Sabar
Echipajele I.S.U. “Vlaşca” Giurgiu au intervenit în perioada 27.03.2018, ora 08.00 – 28.03.2018, ora 12.00 la un număr de 14 situații de urgență provocate strict de topirea zăpezii, după cum urmează:

Nr. crt. Localitatea unde s-a intervenit / se intervine Obiective afectate Subunitatea care a intervenit / intervine Forțe și mijloace participante
Clejani două curți G.I. nr. 3
Roata de Jos 1 ASAS
1 MPR
1 MPT
2 subofițeri
Copaciu o curte G.I. nr. 2
Mihăilești 1 ASAS
1 MPT
3 subofițeri
Călugăreni o curte P.L. Călugăreni 1 ASAS
1 MPT
4 subofițeri
Bolintin Vale o curte G.I. nr. 1 Bolintin Deal 1 ASAS
3 subofițeri
(cooperare cu SVSU)
Mârșa o curte G.I. nr. 3
Roata de Jos 1 ASAS
3 subofițeri
Sfântul Gheorghe – râul Neajlov s-a acționat la îndiguire pentru protecția unei case de locuit G.I. nr. 3
Roata de Jos
și G.I. nr. 1 Bolintin Deal 1 ASAS
2 APIC
1 MPT
2 ofiteri
9 subofițeri
Călugăreni patru grădini P.L. Călugăreni 2 MPR
2 MPT
5 subofițeri
Clejani o curte G.I. nr. 3
Roata de Jos 1 MPT
1 subofițer
Hotarele trei curți P.L. Greaca 1 ASAS
1 MPR
3 subofițeri
Ghionea o curte G.I. nr. 1 Bolintin Deal 1 MPT
1 subofițer
Novaci zece curți G.I. nr. 2
Mihăilești 1 MPR
2 subofițeri
Popești o curte G.I. nr. 2
Mihăilești 1 MPR
1 subofițer
Joița o curte G.I. nr. 1 Bolintin Deal 1 MPT
1 subofițer
Copaciu o curte G.I. nr. 2
Mihăilești 1 ASAS
1 MPT
1 subofițer

* notă: GI – gardă de intervenție
ASAS – autospeciala de stingere cu apa si spuma
MPR – motopompa remorcabila
MPT – motopompa transportabila
APIC – autospeciala de prima interventie si comanda

MĂSURILE LUATE DE CĂTRE TOATE STRUCTURILE IMPLICATE ÎN GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ GENERATE DE RISCURILE SPECIFICE ȘI RECOMANDĂRI

S.G.A. Giurgiu monitorizează în permanenţă evoluţia cotelor şi a debitelor Dunării, având pregătite forţe, mijloace şi materiale, pentru a interveni în orice moment dacă situaţia o va impune.
La nivelul C.J.S.U. Giurgiu, Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă-Prefectul judeţului, doamna Nina Carmen Crişu, a dispus intrarea în dispozitivul de apărare a C.J.S.U. Giurgiu și a C.L.S.U. riverane fluviului Dunărea (Giurgiu, Găujani, Vedea, Malu, Slobozia, Oinacu, Gostinu, Băneasa, Prundu și Greaca) cu respectarea următoarelor măsuri:
-monitorizarea permanentă a fenomenelor vizate;
-verificarea funcţionării fluxului informaţional operativ decizional;
-pregătirea şi angrenarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie pentru a participa la acţiunile de limitare şi înlăturare a efectelor eventualelor inundaţii;
-supravegherea digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, în special în zonele critice (zonele de traversare a conductelor, zonele în care la viiturile anterioare s-au produs infiltraţii pe sub/prin dig);
-întreruperea alimentării cu energie electrică a obiectivelor aflate în zonele inundabile;
-evacuarea bunurilor şi obiectivelor aflate în administrare şi amplasate în zonele inundabile;
-asigurarea funcţionării la capacitate a amenajărilor de desecare din incintele îndiguite în vederea evitării unor eventuale inundaţii din ape interne către A.N.I.F.-Unitatea de Administrare Giurgiu;
-supravegherea lucrărilor de traversare a digurilor longitudinale de către conductele staţiilor de pompare aflate în administrarea A.N.I.F. Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare – Teleorman – Neajlov – Unitatea de Administrare Giurgiu;
-evacuarea utilajelor, depozitelor de material lemnos şi a altor obiective existente în zona dig-mal.
De asemenea, prin ordin de prefect, s-au constituit două comisii mixte de monitorizare a stării tehnice a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor de la Dunăre, formate din reprezentanţi ai S.G.A. Giurgiu, I.S.U. “Vlaşca” Giurgiu, A.N.I.F. Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare – Teleorman – Neajlov – Unitatea de Administrare Giurgiu, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu, fiecare comisie având traseul Giurgiu-Greaca, respectiv Giurgiu-Pietroşani.

MĂSURI NECESARE PENTRU EVITAREA SAU DIMINUAREA PAGUBELOR
În data de 27.03.2018 un număr de 15 pompieri din cadrul I.S.U. “Vlașca” Giurgiu alături de 15 angajați ai S.G.A. Giurgiu au intervenit pentru consolidarea și supraînălțarea malului drept al râului Neajlov in satul Sfântul Gheorghe (comuna Crevedia Mare), aval de pod, cu saci de nisip, pe o lungime de 50 m pentru protecția unei case de locuit.
În aceeași dată, echipe ale S.G.A. Giurgiu au acționat în comuna Buturugeni cu un buldoexcavator în scopul decolmatării canalului de preluare a apelor pluviale, în vederea evacuării apei rezultate în urma topirii zăpezii din zona gospodăriei de apă în râul Argeș.
De asemenea, se monitorizează cu atenție sporită evoluția nivelurilor pe râurile Neajlov, Dâmbovnic, Glavacioc și Sabar.
PREŞEDINTELE
COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PREFECT

NINA CARMEN CRIŞU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *