Noutăți de la Casa Județeană de Pensii Giurgiu!

PRECIZARI referitoare  la acordarea ajutorului de deces de catre casele teritoriale de pensii in cazul decesului asiguratului prevazut la art. 6 alin.(1) pct. I, II si IV si alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al unui membru de familie al acestuia:

Incepand cu data de 01 ianuarie 2018, ajutorul de deces se va achita de casa teritoriala de pensii, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevazut la art. 6 alin.(1) pct. I, II si IV si alin. (2) respectiv al unui membru de familie al acestuia, in termen de 3 zile lucratoare de la solicitare.

Cererile pentru acordarea ajutorului de deces inregistrate la casele teritoriale de pensii incepand cu data de 01 ianuarie 2018 vor fi solutionate potrivit dispozitiilor OUG. nr. 103/2017, indiferent de data decesului, cu respectarea termenului general de prescriptie.

Acordarea ajutorului de deces se va face prin verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate la data decesului, iar cuantumul ajutorului de deces va fi cel cuvenit la aceasta data (data decesului).

Documentele doveditoare ce urmeaza a fi prezentate casei teritoriale de pensii in vederea obtinerii ajutorului de deces sunt cele prevazute la art. 113 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin H.G. nr. 257/2011, cu modificarile si completarile ulteroare.

Verificarea calitatii de asigurat , la data decesului, a persoanei decedate, se face pe baza Registrului asiguratilor sistemului public de pensii sau, dupa caz, pe baza unei adeverinte, emise, in acest sens, de catre angajator.

Ec. Marian DUMITRU

DIRECTOR EXECUTIV

Mulțumiri domnului Marian Cătălin Dumitru, directorul Casei Județene de Pensii Giurgiu, pentru informațiile și comunicatele transmise. Vă asigurăm că vă vom ține la curent cu toate noile directive, deoarece Reflectorul de Sud și C.J.P. Giurgiu se bucură de o frumoasă colaborare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *