Proiect pentru amânarea alegerilor parlamentare pentru 14 martie 2021, depus la Senat

La Senat a fost înregistrată vineri, 2 octombrie, o propunere legislativă pentru stabilirea datei alegerilor parlamantare. Data propusă este 14 martie 2021. Iniţiatorul este deputatul independent Adrian Dohotaru, fost membru USR.

Judecătorii Curții Constituționale au respins, marți, sesizarea președintelui Klaus Iohannis și au decis că legea care prevede că Parlamentul stabilește data alegerilor parlamentare este constituţională. Călin Popescu Tăriceanu, liderul ALDE, a cerut deja public amânarea alegerilor parlamentare până în martie 2021. Guvernul Orban stabilise data alegerilor parlamentare pentru 6 decembrie, însă actualul context epidemiologic ar putea să împiedice desfăşurarea alegerilor la termen.

LEGE privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016, precum și a unor măsuri pentru buna organizare a acestora

Parlamentul României adoptă prezenta lege

Art. 1. – Data alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, organizate ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016, se stabilește în ziua de duminică, 14 martie 2021.

Art. 2. – Perioada electorală a alegerilor prevăzute la art. 1 începe la data de 13 ianuarie 2021.

Art. 3. – În cel mult 3 zile de la data prevăzută la art. 2, prin hotărâre a Guvernului se aprobă calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților prevăzute la art. 1.

Art. 4. – (1) Sunt și rămân valabile pentru alegerile organizate la data prevăzută la art. 1, următoarele acte și operațiuni electorale întocmite și realizate pentru alegerile pentru Senat și Camera Deputaților ce fuseseră preconizate pentru data de 6 decembrie 2020:

a) listele de susținători ai partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, ai alianțelor politice, ai alianțelor electorale și ai candidaților independenți, acestea putând fi depuse, potrivit legii, la Biroul Electoral Central și birourile electorale de circumscripție până la data stabilită conform art. 3;

b) cererile de înregistrare ca alegător prin corespondență și ca alegător din străinătate, formulate conform art. 4 alin. (4) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, și art. 42 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;

c) listele de susținători depuse la Biroul Electoral Central și birourile electorale de circumscripție, acestea putând fi actualizate și/sau modificate, până la data stabilită conform art. 3;

d) constituirea și completarea Biroului Electoral Central și a birourilor electorale de circumscripție;

e) deciziile Biroului Electoral Central și ale birourilor electorale de circumscripție prin care au fost înregistrate liste de susținători, candidaturi și alianțe electorale.

(2) Termenul de înregistrare ca alegător prin corespondență și ca alegător din străinătate pentru alegerile organizate la data prevăzută la art. 1 începe la data intrării în vigoare a prezentei legi și se încheie la data expirării termenelor prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare, și art. 42 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, activitatea Biroului Electoral Central și a birourilor electorale de circumscripție constituite pentru alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020 se suspendă până la data prevăzută la art. 2.

(4) Pe durata suspendării activității Biroului Electoral Central și a birourilor electorale de circumscripție, toate actele și documentele primite, create și deținute de acestea se păstrează de către Autoritatea Electorală Permanentă.

(5) Predarea-primirea actelor și documentelor prevăzute la alin. (4) se face pe bază de proces-verbal.

Art. 5. – Bunurile achiziționate pentru alegerile pentru Senat și Camera Deputaților ce fuseseră preconizate pentru data de 6 decembrie 2020 până la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi păstrate și conservate în mod corespunzător de autoritățile publice care le-au achiziționat, în vederea utilizării lor pentru alegerile organizate la data prevăzută la art. 1.

Art. 6. – Sumele alocate conform art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, Ministerului Afacerilor Interne, al Autorității Electorale Permanente, al Ministerului Afacerilor Externe, al Agenției Naționale de Integritate, al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, al Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și al Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Național de Statistică și rămase neangajate și/sau neutilizate la data intrării in vigoare a prezentei legi se restituie în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii.

Art. 7. – La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 744/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 4 septembrie 2020.

b) Hotărârea Guvernului nr. 745/2020 pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 4 septembrie 2020.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată, scrie ştiripesurse.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *