Ședință Consiliul Județean Giurgiu

Consilierii județeni giurgiuveni se vor reuni mâine, luni, 11 decembrie, în ședință extraordinară. Sunt 25 de puncte pe ordinea de zi din care un proces verbal al ședinței anterioare și un Raport asupra eficienței poliției – material cu caracter informativ elaborat de Comisia de planificare, stabilire și evaluare a indicatorilor de performanță minimali din cadrul ATOP

Celelalte proiecte sunt următoarele:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, pe anul 2017
2. Proiect de hotărâre repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri județene și comunale, pe anul 2017
3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităti administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art.33 alin.(3) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, proiect pe anul 2018 și estimări 2019-2021
4. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei din fondul de rezervă constituit în bugetul de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, comunei Mihai Bravu
5. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei din fondul de rezervă constituit în bugetul de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, comunei Isvoarele

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare DJ 401A, Bolintin Vale – Palanca , km 46+765 – 50+000; 3,235 km”
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 412A Ogrezeni – Malu Spart (DJ 601), km 43+000 – 51+540; 8,540 km”
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi de unităţile subordonate acestuia pentru anul fiscal 2018
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii la produsele agricole pentru anul 2018
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului mediu la masă verde pajişti naturale pentru recolta 2018
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuţiei lunare în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate în Căminul pentru Persoane Vârstnice Singureni pentru anul 2018

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuţiei lunare în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de Centrul de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti, judeţul Giurgiu, pentru anul 2018
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuţiei lunare în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate în căminele pentru persoane vârstnice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Giurgiu, pentru anul 2018
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană adultă cu handicap care beneficiază de protecţie în formă instituţionalizată, precum şi aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru un copil care beneficiază de protecţie în formă instituţionalizată, pentru anul 2018
15. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare
16. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare

17. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare
18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea inițierii unui proiect de hotărâre a Guvernului pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.968/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Giurgiu, precum şi al municipiului Giurgiu, oraşelor şi comunelor din judeţul Giurgiu
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii în aplicare a Sentinței civile definitive nr.116 din 10 mai 2016 pronunțată de Tribunalul Giurgiu în dosarul nr.2023/122/2013
20. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de folosință gratuit a Serviciului de Ambulanță Giurgiu asupra spatiului cu suprafata utila de 482,10 mp și teren în suprafață de 211,50 mp din imobilul situat în Bulevardul București, nr.18 aflat în domeniul public al Judeţului Giurgiu
21. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Serviciului de Ambulanță Giurgiu a parcării în suprafață de 640 mp aferentă imobilului situat în Municipiul Giurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr.4, aflat în domeniul Public al Județului Giurgiu

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Spitalului Județean de Urgență Giurgiu a unor spații în suprafață de 482,10 mp și teren în suprafață de 211,50 mp din imobilul situat în Bulevardul București, nr. 18, aflat în domeniul public al Județului Giurgiu
23. Proiect de hotărâre privind avizarea favorabilă a cuantumului Normelor de venit pentru activităţi independente pentru anul 2018 propus de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu privind acordarea unor sprijine financiare

Proiectele pot fi studiate AICI: http://www.cjgiurgiu.ro/por…/giurgiu/…/portal.nsf/AllByUNID…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *